Seguint a Catalunya, i el Centre Dramàtic, DESIG de Benet i Jornet.