El 1992 de l'Expo i les Olimpiades, LA VERDAD SOSPECHOSA amb la Compañía Nacional de Teatro Clásico i Pilar Miró.