Entre segon i tercer curs de la RESAD, estreno el musical LOS FANTÁSTIKOS (1969), la mateixa nit que l'home (Neil Armstrong) posa per primera vegada un peu a la Lluna.