La vida no és res més que una ombra que camina; un pobre actor que es mou enrigidit i consumeix el temps que està en escena i, després, ja ningú no sent mai més.