Nota legal

La totalitat del contingut d'aquesta pàgina web, tant els logotips, els textos, els dissenys o altres elements, així com l'estructura, combinacions de colors o la presentació dels continguts, està afectada pels drets de propietat intel·lectual i industrial i són propietat de l'actor, director i productor Josep Maria Pou. Aquests drets han de ser respectats pels usuaris i visitants de la pàgina web. Queda estrictament prohibit tot ús o aprofitament comercials d'aquest lloc web i el seu continguts sense autoritació per escrit de Josep Maria Pou.

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), les dades d'aquest tipus que siguin facilitades pels usuaris, en virtut del present document podran passar a formar part d'un fitxer propietat de Josep Maria Pou i podran ser utilitzades per la finalitat amb la que es demanen. Els drets ARCO podran exercitar-se enviant un correu electrònic a:correoweb(ELIMINAR)@josemariapou.com