Avís Legal i Condicions d'ús

https://www.josemariapou.com en compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, s'indiquen les dades d'informació general del web:

Objecte de l'Avís Legal

L'Avís Legal regula les condicions, l'accés i la utilització del web, els seus continguts i serveis, posats a disposició dels usuaris.

Josep Maria Pou Serra es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats al seu web.

Tota persona que accedeixi a aquest web assumeix el paper d'usuari, comprometent-se a l'observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fora d'aplicació.

El simple accés a aquest web no suposa establir cap tipus de relació de caràcter comercial entre Josep Maria Pou Serra i l'usuari.

Responsabilitat

El prestador no garanteix la continuïtat, disponibilitat i utilitat del web, ni dels continguts o serveis. El prestador farà tot el possible pel bon funcionament de la web, però, no es responsabilitza ni garanteix que l'accés a aquest web no fos cas ininterromput o que estigui lliure d'error.

Tampoc es responsabilitza o garanteix que el contingut o software al que pugui accedir-se a través d'aquesta web, estigui lliure d'error o causi un dany al sistema informàtic (programari i maquinari) de l'usuari. En cap cas el prestador serà responsable per les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus que sorgeixin per l'accés, navegació i l'ús del web, incloent-se, però no limitant-se, als ocasionats als sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus.

El prestador tampoc es fa responsable dels danys que poguessin ocasionar-se als usuaris per un ús inadequat d'aquest web. En particular, no es fa responsable de cap manera de les caigudes, interrupcions, falta o defecte de les telecomunicacions que poguessin ocórrer.

El web està dirigida principalment a usuaris residents a Espanya. El prestador no assegura que el web compleixi amb legislacions d'altres països, ja sigui total o parcialment. Si l'usuari resideix o té el seu domiciliat en un altre lloc i decideix accedir i / o navegar a la web ho farà sota la seva pròpia responsabilitat, s'ha d'assegurar que tal accés i navegació compleix amb la legislació local que li és aplicable, no assumint el prestador responsabilitat que es pugui derivar d'aquest accés.

Protecció de dades

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i amb el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (RDLOPD), el prestador es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat de les dades obtingudes, de manera que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

D'acord amb el que preveu l'article 5 de la LOPD, s'informa a l'usuari que les dades personals recollides pel prestador, mitjançant els formularis facilitats a les seves pàgines, seran introduïts en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de Josep Maria Pou Serra i degudament declarat i inscrit en el Registre General de l'Agència de Protecció de Dades, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts o el manteniment de la relació que s'estableixi en els formularis que subscrigui o per atendre una sol·licitud o consulta.

Mentre l'usuari no comuniqui el contrari al prestador, s'entendrà que les seves dades no han estat modificades, que l'usuari es compromet a notificar qualsevol variació i que té el consentiment per utilitzar-los per les finalitats determinades, explícites i legítimes per a les quals s'hagin obtingut . Podent fins i tot ser, a més, utilitzats amb una finalitat comercial de personalització, operativa i estadística, i activitats pròpies del seu objecte social, autoritzant expressament a Josep Maria Pou Serra per a l'extracció, emmagatzematge de dades i estudis de màrqueting per adequar el contingut ofert a l' Usuari, i així millorar la qualitat, funcionament i navegació per la web.

De la mateixa manera, l'usuari té accés en tot moment a modificar, editar o eliminar la informació proporcionada, així com gestionar la baixa directament, o mitjançant sol·licitud adreçada al contacte mostrat en la secció d'adreces de contacte o mitjançant escrit dirigit a Josep Maria Pou Serra juntament amb còpia del seu DNI o document acreditatiu equivalent.

Propietat intel·lectual

El web incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i / o gràfics són propietat del prestador o si escau disposa de llicència o autorització expressa per part de els autors. Tots els continguts d la web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.

Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l'autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l'autor.

Els dissenys, logotips, text i / o gràfics aliens al prestador i que poguessin aparèixer a la web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar respecte a aquests. En tot cas, el prestador compta amb l'autorització expressa i prèvia per part dels mateixos.

El prestador reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial o intel·lectual, no implicant el seu sol esment o aparició en la web l'existència de drets o responsabilitat alguna del prestador sobre els mateixos, com tampoc respatller, patrocini o recomanació per part del mateix.

Per realitzar qualsevol tipus d'observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del web, pot fer-ho a través del següent correu electrònic: correoweb@josemariapou.com

Legislació aplicable i jurisdicció

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà d'aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Barcelona.