Entrevistes

"Per a mi, va ser molt impoprtant la vida i el teatre a Mollet"