Cinema

DE NOU A DEU

Director:
Teresa de Pelegrí

Sobre l'espectacle

Intèrprets:

Josep Maria Pou, Francesc Garrido, Berta Marsé