Finals dels 50 i primers anys 60: Universitat Laboral de Tarragona. Teatre universitari. Teatre amateur. Teatre independent. La ràdio, la seva primera vocació.