Finals dels 50 i primers anys 60: estudis a la Universitat Laboral de Tarragona. Teatre amateur. Teatre universitari. Teatre independent. Primeres passes a la ràdio.