Segona meitat dels anys 60, ja a Madrid. Estudis a la RESAD (Real Escuela Superior de Arte Dramático). Bons records d'excel·lents professors: Manuel Dicenta, Mercedes Prendes, Francisco García Pavón, Francisco Nieva, Hermann Bonnín, Ricardo Domenech, Antonio Malonda, Josefina García Aráez, a les classes dels quals assisteix al llarg dels tres cursos de l'especialitat d'Interpretació (1967-1970).