Debut sobtat i inesperat a "Estudio 1" de TVE amb LAS MENINAS. I a partir de llavors molta televisió. A TVE, en programes com "Estudio 1", "Teatro de Siempre", "Cuentos y leyendas" i d'altres de similars. Funcions d'Unamuno, Ibsen, Buero Vallejo, Oscar Wilde, Bernard Shaw, Aldous Huxley, Jean Cocteau, Durrenmatt, etc...amb fantàstics personatges protagonistes. La meva tercera escola. La meva tercera època d'aprenentatge.