Debut sobtat i inesperat en el mític "Estudi 1" de TVE amb LAS MENINAS, de Buero Vallejo, interpretant al rei Felip IV al costat de José María Rodero que interpreta al pintor Velázquez. A partir d'aquell moment, molts més "Estudi 1" amb obres d'Unamuno, Ibsen, Oscar Wilde, Bernard Shaw, Aldous Huxley, Jean Cocteau, Durrenmatt, Casona, Mihura, etc. La televisió d'aquells anys es converteix en la seva tercera escola. I continua aprenent al costat de grans mestres, Adolfo Marsillach (LA SRA GARCÍA SE CONFIESA i SILENCIO, ESTRENAMOS) i Fernando Fernán Gómez (EL PÍCARO), entre d'altres.