Debut sobtat i inesperat en el mític "Estudi 1" de TVE amb LAS MENINAS, de Buero Vallejo, interpretant al rei Felip IV. A partir de llavors, moltes més actuacions amb obres d'Unamuno, Ibsen, Oscar Wilde, Bernard Shaw, Aldous Huxley, Jean Cocteau, Durrenmatt, Casona, Mihura, etc. La TVE d'aquells dies es converteix en la seva tercera escola. I li brinda l'oportunitat de continuar aprenent al costat de dos grans mestres, Adolfo Marsillach (LA SRA GARCÍA SE CONFIESA i SILENCIO, ESTRENAMOS) i Fernando Fernán Gómez (EL PÍCARO).