Premsa

A destacar

"Per a mi, va ser molt important la vida i el teatre a Mollet"